Enøk – styring av varme

Ved å senke temperaturen med 5 C. når du sover eller er på jobb/skole kan du spare opptil 25% av fyringsutgiftene. All varme bør styres av termostater. Du sparer 4%.

Tidsstyring av varme kan utføres på flere måter:

  • Ur i tavle med styreleder til hvert termostat.
  • Ovnene og termostatene må ha denne løsningen (glamox, nobø, micro matic, florigo)
  • Ved bruk av 2 kanals ur deler vi anlegget i to soner.
  • Meget billig løsning i nye hus og rehabhus.

Harmoni radiosender

Meget enkel løsning fra glamox. Egen sender, som programmeres av bruker ved hver mottaker. Plasseres sentralt i bolig. Passer i småindustrien også. Ovner og sender fra glamox. Kan også styre motorvarmeren. Harmonien kan ta i mot GSM.

Orion sender på el-nettet.

Meget enkel løsning fra Nobø. Må montere filter og forsterker i sikringsskapet.Orion kan ta i mot GSM; for styring av hytte. Må monteres av elektriker.

Eib styring

Anlegg som styrer hele huset. Sender signaler på egenkabel, denne kan brukes til alle givere og mottakere. Styring av varme gjøres med termostat og ur. Det kan også brukes en IR-sensor som styrer lys og comfortempraturen. Programmeres med pc, som bruker ønskes.