Industri

Kindberg Elektriske AS utarbeider internkontroll for deres virksomhet, med tanke på sikkerhet og økonomi.

Denne bør ha egenkontroll. Kontroll av anlegget minst en gang pr år. Kindberg Elektriske AS tar ansvar for at deres anlegg er etter forskriftene til en vær tid.

Kindberg Elektriske AS beregner og leverer lys for alle behov.

Kindberg Elektriske AS beregner og leverer varme til alle formål.

Kindberg Elektriske AS kan tele/data installasjoner, vi beskytter dem også med overspenningsvern, skilletrafo og ups, som lever alltid strøm.

Med en god avtale sparer du penger!